สินค้าพร้อมจำหน่าย

หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส (1 Phase) ผลิตต้้งแต่ ขนาด 20VA -20000VA
220/12V 1Amp , 220/12V 2Amp , 220/12V  3Amp , 220/12V 5Amp , 220/12V 8Amp , 220/12V 10Amp
220/24V 1Amp , 220/24V 2Amp , 220/24V 3Amp , 220/24V 5Amp , 220/24V 8Amp , 220/24V 10Amp
220/48V 1Amp , 220/48V 2Amp , 220/48V 3Amp , 220/48V 5Amp , 220/48V 8Amp , 220/48V 10Amp
220/110V 1Amp , 220/110V 2Amp , 220/110V 3Amp , 220/110V 5Amp , 220/110V 8Amp , 220/110V 10Amp
380/110V 1Amp , 380/110V 2Amp , 380/110V 3Amp , 380/110V 5Amp , 380/110V 8Amp , 380/110V 10Amp
380/220V 1Amp , 380/220V 2Amp , 380/220V 3Amp , 380/220V 5Amp , 380/220 8Amp , 380/220V 10Amp , 380/220V 15Amp ,380/220V 20Amp 
380/12V 1Amp , 380/12V 2Amp , 380/12V  3Amp , 380/12V 5Amp , 380/12V 8Amp , 380/12V 10Amp
380/24V 1Amp , 380/24V 2Amp , 380/24V 3Amp , 380/24V 5Amp , 380/24V 8Amp , 380/24V 10Amp
380/48V 1Amp , 380/48V 2Amp , 380/48V 3Amp , 380/48V 5Amp , 380/48V 8Amp , 380/48V 10Amp
*ลูกค้าสามารถสั่งโวล์ตหรือกำลังไฟฟ้านอกเหนือจากสินค้าที่มีในสต็อคได้ ใช้ระยะเวลาในการผลิต1-2วัน
 
หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส (3 Phase) ผลิตต้้งแต่ ขนาด 0.5kVA -500kVA
380/220V 5Amp , 380/220V 10Amp , 380/220V 20Amp , 380/220V 30Amp , 380/220V 50Amp
380/110V 5Amp , 380/110V 10Amp , 380/110V 20Amp , 380/100V 30Amp , 380/110V 50Amp
380/220V 0.5kVA , 380/220V 1kVA , 380/220V 2kVA , 380/220V 5kVA , 380/220V 8kVA , 380/220V 10kVA , 380/220V 20kVA , 380/220V 30kVA
*ลูกค้าสามารถออกแบบสั่งโวล์ตหรือกำลังไฟฟ้านอกเหนือจากสินค้าที่มีในสต็อคได้ ใช้ระยะเวลาในการผลิต2-4วัน
 
สนใจติดต่อสอบถาม Line ID: Bombarom   Tel: 087-543-0405 กิตติ